O Jednotě

24. ledna 2009 v 14:17 |  O jednotě
Jednota byla založena na ustavující VH dne 7.7.2003 a schválena byla jako jednota ČOS na zasedání předsednictva ČOS dne 5.9.2003. Od počátku existence se jednota vypořádává se stavem majetku, který převzala, zejména se stavem a provozem sokolovny.
Co se týče členské základny: počet členů k 31.12.2004 - 21, k dnešnímu dni 165. Členové jednoty jsou organizováni v těchto oddílech oddíl aerobiku, oddíl sálové kopané a nohejbalu, oddíl házené, oddíl sebeobrany, oddíl tenisu.
Naším největším úspěchem v dosavadní činnosti bylo uspořádání župního sletu v květnu 2006 na našem stadiónu. Díky organizátorům ze župy proběhla celá akce velmi dobře, zúčastnilo se jí na 300 cvičenců a vystoupení sledovalo více než 1000 diváků z celého kraje. Akce byla výborně hodnocena jak župou, tak předsednictvem ČOS. Je nepochybné, že naše jednota se v rámci sokolské obce velmi zviditelnila, což v konečném důsledku přispělo i získání dotace na opravu podlah v objektu.
Jednota po čtyřech letech své činnosti naprosto jasně obhájila svou existenci a dále se rozvíjí. V tomto směru je nutné poděkovat za dosavadní činnost všem členům výboru, zaměstnancům jednoty a vedoucím oddílů, zejména Aleně Procházkové (aerobik), Aloisi Balnerovi (házená), p. Škapovi a Antonymu (sebeobrana). Úkoly pro další období zůstávají stále stejné
- ekonomicky zajistit provoz sokolovny, stadionu a činnost oddílů
- rozvíjet dále členskou základnu jednoty
- vytvořit zázemí pro soutěžní činnost, zejména družstev oddílu házené a vytvořit předpoklady pro možnost postupu jednotlivých družstev do vyšších soutěží
- v rámci mimosportovních aktivit jednoty zajistit finanční prostředky pro činnost jednoty a postupnou údržbu budovy sokolovny
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Krnov pracuje v tomto složení: starosta jednoty - Milan Soldán, jednatel jednoty -JUDr. Ivo Hama, hospodář jednoty - Josef Kabašta, členové výboru Ing. Jiří Valenta a Aleš Fousek. Tajemnicí jednoty je pí. Ivana Hamová
<![CDATA[//><!]]>
 

Kam dál

Reklama